авг. 2022

Ministerie van maak

De komende weken werken we mee aan de grootste maquette van Nederland ooit! In het kader van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, lanceren IABR, MANN en ZUS het MINISTERIE VAN MAAK!

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak heeft honderd ontwerpers en experts geselecteerd om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak een een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.


De 10e editie van de Architecture Biennale Rotterdam vindt plaats van 22 September - 13 November 2022.

ministerie van maak
Opening copy

Wij kozen de locatie bij Wapse in Drenthe, vlak naast het Natura 2000 gebied Het Drents-Friese Wold. Het is een gebied dat nu voor 90% bestaat uit weiland, en dat op de verguisde stikstof-kaart van het ministerie van landbouw is aangemerkt als transitie-gebied. Dat houdt in dat de intensieve veeteelt uit het gebied zal moet verdwijnen om de neerslag van stikstof in het kwetsbare natuurgebied te beperken.

In heel Nederland is meer dan 800.000 ha aangemerkt als transitie-gebied waar de intensieve veeteelt het veld ruimt voor iets nieuws. De locatie bij Wapse zien we daarom om als prototype voor een mogelijk nieuw grondgebruik. Als we 800.000 ha aanwenden om 1 miljoen woningen te realiseren, dan kan dat al met een extreem lage dichtheid van 1,25 woningen per hectare. De rest van de vrijgekomen gebieden kunnen worden getransformeerd tot bos. Zo kan de jaarlijkse uitstoot van CO2 in de (woning)bouw sector worden gecompenseerd en opgeslagen. De nieuwe woningen worden uiteraard van hout gemaakt.

Wapse - Ministerie van Maak

De 10e editie van de Architecture Biennale Rotterdam vindt plaats van 22 September - 13 November 2022.

TPDVSP ministerie van maak model1

Журнал

Связанный