aug. 2022

Ministerie van maak - tentoonstelling IABR

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak riep in de zomer van 2022 honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om met nieuwe ontwerpen te komen voor de vraag naar 1.000.000 woningen in de periode tot 2030. Met ons ontwerpend onderzoek "Ze sturen ons het bos in" willen we een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort en de gevolgen van klimaatverandering.

Nationale plankaart ingevuld met lokale ontwerpkracht

Het ministerie heeft een concrete opdracht uitgezet voor 100 ontwerpers met de vraag om ontwerpend onderzoek te doen naar de ontwikkeling van 10.000 klimaatbestendige woningen binnen hun gebied van 2 x 2 km en het maken van een ontwerp hiervoor. De ontwerpers en specialisten ontvingen hiervoor een Test Kit met daarin alle benodigdheden. De honderd ontworpen test kits werden verzameld en vormden samen de grootste maquette van Nederland op schaal 1:2000.

website ministerie van maak (new tab)
Opening copy

Wij kozen de locatie bij Wapse in Drenthe, vlak naast het Natura 2000 gebied Het Drents-Friese Wold. Het is een gebied dat nu voor 90% bestaat uit weiland, en dat op de verguisde stikstof-kaart van het ministerie van landbouw is aangemerkt als transitie-gebied. Dat houdt in dat de intensieve veeteelt uit het gebied zal moet verdwijnen om de neerslag van stikstof in het kwetsbare natuurgebied te beperken.

In heel Nederland is meer dan 800.000 ha aangemerkt als transitie-gebied waar de intensieve veeteelt het veld ruimt voor iets nieuws. De locatie bij Wapse zien we daarom om als prototype voor een mogelijk nieuw grondgebruik. Als we 800.000 ha aanwenden om 1 miljoen woningen te realiseren, dan kan dat al met een extreem lage dichtheid van 1,25 woningen per hectare. De rest van de vrijgekomen gebieden kunnen worden getransformeerd tot bos. Zo kan de jaarlijkse uitstoot van CO2 in de (woning)bouw sector worden gecompenseerd en opgeslagen. De nieuwe woningen worden uiteraard van hout gemaakt.

Wapse - Ministerie van Maak

De 10e editie van de Architecture Biennale Rotterdam vindt plaats van 22 September - 13 November 2022.

TPDVSP ministerie van maak model1