welkom in het laboratorium #

Ontwerpend onderzoek is een integraal onderdeel van onze praktijk. Centraal in deze studies staat het vinden en ontwikkelen van toepasbare architectonische modellen. We hebben het graag over hoe ruimtes in gebouwen werken. Dit is objectief te bespreken en de discussie wordt niet vertroebeld door meningen over esthetiek.


SPUTNIK Goed Wonen TU Delft01

Goed Wonen in een Betaalbare Woning

Sputnik heeft het typologisch onderzoek Goed Wonen in een Betaalbare Woning geïnitieerd en uitgevoerd om het programma van eisen voor compacte sociale huurwoningen te herijken en de basis voor woonkwaliteit vast te stellen.

Aan het onderzoek namen 15 woningbouwcorporaties verspreid door Nederland en hun huurders deel. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BiZa.

Naar aanleiding van een enquête onder huurders en corporatiemedewerkers is een lijst samengesteld van activiteiten die op zijn minst in een woning plaats moeten kunnen vinden. Bij deze activiteiten zijn de nodige meubels gezocht en is de gebruiksruimte bepaald. Daarmee zijn voorbeeldindelingen van kamers gemaakt die in een een-op-een proefopstelling zijn getest. Op basis van de uitkomsten zijn voor de doelgroepen van de deelnemende woningbouwcorporaties woningtypes ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een breed spectrum van woningtypes, die allemaal voldoen aan de basiskwaliteit van Goed Wonen en die het vertrekpunt kunnen zijn voor de ontwerpopgave voor de compacte huurwoningen van de toekomst.


TPDVSP DESIGNEXPLORER7

Generatief Algoritme

Het Goed Wonen in een Betaalbare Woning onderzoek heeft ons een bibliotheek van compacte woningtypes opgeleverd die we eenvoudig als bouwstenen kunnen gebruiken bij haalbaarheidsstudies.

Omdat we (te) vaak een stedenbouwkundig volume aangereikt krijgen dat een rooskleurig beeld geeft van het volume en BVO's, maar in de praktijk niet zo eenvoudig te vullen is met compacte woningen, hebben we een parametrische tool ontwikkeld waarmee we stedenbouwkundige volumes als het ware kunnen vullen met allerlei combinaties van woninggroottes en -types. Dit is enorm geschikt voor haalbaarheidsanalyses, omdat je niet alleen allerlei data direct uit het model kunt halen, maar omdat je ook zeker weet dat er goede woningplattegronden in gerealiseerd kunnen worden.


De Blauwe Koffer

In our practice, pleasure in the discovery of new architectonical models and an imperturbable search for the next unique prototype go hand in hand. Paul de Vroom started this continuous process during his graduation, at that time resulting in the legendary “Blue Box” in which 22 urban prototypes are documented and abstracted for use in the so called ‘projection method’. This method makes use of the projection of a specific model on a site, transforming and mechanically multiplying or dividing it, thus resulting in useful and unexpected perspectives on the potential of the location. Moreover, the method initiates a creative process in which both logical and unique solutions are found.

DKV blauwekoffer Paul
DKV blauwekoffer front
DKV blauwekoffer Pages1

Planners Heidag: "Ze sturen ons het bos in!"

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak riep in de zomer van 2022 honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om met nieuwe ontwerpen te komen voor de vraag naar 1.000.000 woningen in de periode tot 2030. Met ons ontwerpend onderzoek "Ze sturen ons het bos in" willen we een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort en de gevolgen van klimaatverandering.

Nationale plankaart ingevuld met lokale ontwerpkracht

Het ministerie heeft een concrete opdracht uitgezet voor 100 ontwerpers met de vraag om ontwerpend onderzoek te doen naar de ontwikkeling van 10.000 klimaatbestendige woningen binnen hun gebied van 2 x 2 km en het maken van een ontwerp hiervoor. De ontwerpers en specialisten ontvingen hiervoor een Test Kit met daarin alle benodigdheden. De honderd ontworpen test kits werden verzameld en vormden samen de grootste maquette van Nederland op schaal 1:2000.

Wij kozen de locatie bij Wapse in Drenthe, vlak naast het Natura 2000 gebied Het Drents-Friese Wold. Het is een gebied dat nu voor 90% bestaat uit weiland, en dat op de verguisde stikstof-kaart van het ministerie van landbouw is aangemerkt als transitie-gebied. Dat houdt in dat de intensieve veeteelt uit het gebied zal moet verdwijnen om de neerslag van stikstof in het kwetsbare natuurgebied te beperken.

In heel Nederland is meer dan 800.000 ha aangemerkt als transitie-gebied waar de intensieve veeteelt het veld ruimt voor iets nieuws. De locatie bij Wapse zien we daarom om als prototype voor een mogelijk nieuw grondgebruik. Als we 800.000 ha aanwenden om 1 miljoen woningen te realiseren, dan kan dat al met een extreem lage dichtheid van 1,25 woningen per hectare. De rest van de vrijgekomen gebieden kunnen worden getransformeerd tot bos. Zo kan de jaarlijkse uitstoot van CO2 in de (woning)bouw sector worden gecompenseerd en opgeslagen. De nieuwe woningen worden uiteraard van hout gemaakt.


Opening copy