Welkom in het laboratorium. #

Ontwerpend onderzoek is een integraal onderdeel van onze praktijk. Centraal in deze studies staat het vinden en ontwikkelen van toepasbare architectonische modellen. We hebben het graag over hoe ruimtes in gebouwen werken. Dit is objectief te bespreken en de discussie wordt niet vertroebeld door meningen over esthetiek.

onderzoeksprojecten: Goed Wonen in een Betaalbare Woning, De Blauwe Koffer en Generatief Algoritme


SPUTNIK Goed Wonen TU Delft01

Goed Wonen in een Betaalbare Woning

Sputnik heeft het typologisch onderzoek Goed Wonen in een Betaalbare Woning geïnitieerd en uitgevoerd om het programma van eisen voor compacte sociale huurwoningen te herijken en de basis voor woonkwaliteit vast te stellen.

Aan het onderzoek namen 15 woningbouwcorporaties, verspreid door Nederland, en hun huurders deel. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BiZa.

Naar aanleiding van een enquête onder huurders en corporatiemedewerkers is een lijst samengesteld van activiteiten die op zijn minst in een woning plaats moeten kunnen vinden. Bij deze activiteiten zijn de nodige meubels gezocht en is de gebruiksruimte bepaald. Daarmee zijn voorbeeldindelingen van kamers gemaakt die in een een-op-een proefopstelling zijn getest. Op basis van de uitkomsten zijn voor de doelgroepen van de deelnemende woningbouwcorporaties woningtypes ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een breed spectrum van woningtypes, die allemaal voldoen aan de basiskwaliteit van Goed Wonen en die het vertrekpunt kunnen zijn voor de ontwerpopgave voor de compacte huurwoningen van de toekomst.

download de pdf

De Blauwe Koffer

In onze praktijk gaan plezier in het ontdekken van nieuwe architectonische modellen en een onverstoorbare zoektocht naar het volgende unieke prototype hand in hand. Paul de Vroom begon dit proces tijdens zijn afstuderen, wat destijds resulteerde in de legendarische "Blauwe Koffer" waarin 22 stedelijke prototypes worden gedocumenteerd en geabstraheerd voor gebruik in de zogenaamde 'projectiemethode'. Deze methode maakt gebruik van de projectie van een specifiek model op een site, het transformeren en mechanisch vermenigvuldigen of delen, wat resulteert in bruikbare en onverwachte perspectieven op het potentieel van de locatie. Bovendien zet de methode een creatief proces op gang waarin zowel logische als unieke oplossingen worden gevonden.

DKV blauwekoffer Paul
DKV blauwekoffer front
DKV blauwekoffer Pages1

TPDVSP DESIGNEXPLORER7

Generatief Algoritme

Het Goed Wonen in een Betaalbare Woning onderzoek heeft ons een bibliotheek van compacte woningtypes opgeleverd die we eenvoudig als bouwstenen kunnen gebruiken bij haalbaarheidsstudies.

Omdat we (te) vaak een stedenbouwkundig volume aangereikt krijgen dat een rooskleurig beeld geeft van het volume en BVO's, maar in de praktijk niet zo eenvoudig te vullen is met compacte woningen, hebben we een parametrische tool ontwikkeld waarmee we stedenbouwkundige volumes als het ware kunnen vullen met allerlei combinaties van woninggroottes en -types. Dit is enorm geschikt voor haalbaarheidsanalyses, omdat je niet alleen allerlei data direct uit het model kunt halen, maar omdat je ook zeker weet dat er goede woningplattegronden in gerealiseerd kunnen worden.