Masterplannen in de woestijn

In 2008 richtten Sputnik en Juurlink en Geluk landschapsarchitecten CULD Complex Urban Landscape Design op om te werken aan internationale grootschalige masterplanningsopdrachten. In de periode van 2009 tot 2011 werkte CULD voor de Abu Dhabi Urban Planning Council aan drie opeenvolgende masterplannen voor de herstructurering en uitbreiding van woestijnsteden.

Emirati zijn heeft een aantal voordelen: belastingvrij inkomen, gratis hoogwaardige gezondheidszorg, gesubsidieerde brandstof, royale door de overheid gefinancierde pensioenplannen en toegang tot land om huizen te bouwen met renteloze leningen. Elke Emirati-familie krijgt een perceel van 1.000 m2. De stadsindelingen worden gekenmerkt door deze rasters van 30×30 kavels. De straatprofielen zijn enorm en iedereen bouwt een muur om zijn eigendom. De straten zijn geen plekken om te blijven hangen, elke beweging wordt gemaakt met de auto.

SPUTNIK Abu Dhabi typical street and house

brede straten en ommuurde tuinen

De Abu Dhabi UPC lanceerde een visie voor de periode tot 2030, met een focus op mobiliteit, milieu, identiteit en gemeenschap. De bevolking zal naar verwachting groeien van 3 naar 5 miljoen en met het huidige grondgebruik- en toewijzingsbeleid zouden de wildgroei en verkeersopstoppingen uit de hand lopen. Het plan 2030 biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen in de stad en daarbuiten. Wij maakten masterplannen voor een uitbreidingsdistrict van Abu Dhabi City, een herstructureringsmasterplan voor een kustplaats en een herstructureringsmasterplan voor een woestijnstad.

SPUTNIK Abu Dhabi issues

In de huidige buitenwijken is de relatie tussen huis, openbare ruimte en natuur verloren gegaan en is deze vervangen door muren en autowegen met verkeersdrempels. Onze belangrijkste bijdrage aan de herstructurering van de masterplannen was om de ruimtelijke ingrediënten voor hiërarchie in de openbare ruimte terug te brengen en een nieuwe typologie voor wonen te relateren aan de natuurlijke omgeving of stedelijke context waarin deze zich bevindt.

SPUTNIK Abu Dhabi concept

De sleutel tot het creëren van een hiërarchische openbare ruimte is het toekennen van specifieke herkenbare kenmerken aan straten, van hoofdontsluitingsweg tot sikka (steeg). Met zo'n insteek vertelt het type straat je waar je bent in een wijk. Elke buurt heeft wel een moskee op loopafstand. Het stratennetwerk is daarop afgestemd.

SPUTNIK Abu Dhabi neighborhood transformation

Elke buurt heeft een schaduwrijk voetpad naar de moskee en dwars daarop een met palmbomen omzoomde hoofdstraat. Altijd kruist een van deze twee de normale buurtstraten. Daarnaast wordt een informeel voetgangersnetwerk gevormd door de sikka’s. De bestaande straatprofielen bieden volop mogelijkheden voor de transformatie.

SPUTNIK Abu Dhabi street transformation

transformatie naar een specifiek straattype, met een schaduwrijk voetpad

Vervolgens boden we een nieuwe typologie voor woningen aan door een straatgevel te creëren in plaats van een gesloten tuinmuur en het huis rond een privébinnenplaats te organiseren. Op basis van deze typologie hebben we verschillende woningtypes en -groottes voorgesteld. Samen met de straattypen vormen zij de hoofdingrediënten voor de masterplannen.

SPUTNIK Abu Dhabi type
SPUTNIK Abu Dhabi desert town

herstructureringsmasterplan voor een woestijnstad

SPUTNIK Abu Dhabi coastal town bird

herstructureringsmasterplan voor een kustplaats

SPUTNIK Abu Dhabi centre2

centraal plein met commercieel en cultureel programma