Thema's die we volgen bij het bouwen aan goede plekken #

Wij ontwerpen om te bouwen! Wij maken ontwerpen voor complexe opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieurontwerp. Typologisch onderzoek vormt de basis voor onze ontwerpen. Het resultaat is een integraal ontwerp, met gevoel voor de context van het project, de ruimtelijke kwaliteit en het bouwkundige detail.

team pauldevroom + sputnik ontwerpt voor een duurzame toekomst, op verschillende schaalniveaus, van bungalow tot hoogbouw. De gebouwen die we ontwerpen zijn stevig verankerd in hun omringende stedelijke context of landschap. Het doel is een gebouw dat comfortabel is en dat op de lange termijn zijn ruimtelijke en esthetische kwaliteiten en technische prestaties behoudt. Ons werk heeft daardoor een uitgesproken en tijdloos karakter.

Thema's: Slimme typologieën, Duurzame Toekomst, Ontwerp op Maat, Bouwen is een Ambacht en Meubels.


TPDVSP Condo interior

Thema's

Slimme typologieën

Onze ontwerpen zijn altijd gebaseerd op een type. Het type beschrijft het principe, de functionaliteit en de samenhang van een ruimtelijke opstelling. We bespreken een project graag op dit niveau, omdat we denken dat we, voordat we iets ontwerpen, overeenstemming moeten bereiken met alle belanghebbenden over hoe een gebouw zou moeten werken en niet perse over hoe het eruit zou moeten zien.

Zodra we deze typologische basis hebben vastgesteld, wordt het project bestand tegen al te grote veranderingen verderop in het proces.

De projecten Schutterstoren in Amsterdam, Achterhaven in Rotterdam, en Markiezaten in Bergen op Zoom, zijn hier voorbeelden van.

We initiëren en zijn betrokken bij onderzoeksprojecten over typologieën. Voorbeelden zijn het onderzoek Goed Wonen in een Betaalbare Woning dat de basiskwaliteit voor sociale woningen in Nederland herijkt en de Blauwe Koffer, een onderzoek naar dichtheid met een vergelijking van kenmerkende internationale stedelijke gebouwtypen.

Meer over deze onderzoeksprojecten is te lezen op de Onderzoek-pagina

Onderzoek

TPDVSP 31 Lycka Ossip

Thema's

Duurzame toekomst

Wij geloven in innovatie en hebben een optimistische kijk op de toekomst. We kijken vooruit, lanceren hemelbestormende ideeën en realiseren ze met een verbazingwekkende eenvoud.

Daarbij staan onze voeten stevig op de grond. We omringen onze ontwerpen nooit met academische rookgordijnen. Het project en de ambitie van de opdrachtgever staan altijd voorop en het resultaat moet duurzaam zijn in de breedste zin van het woord.

Daarom zijn de gebouwen die we ontwerpen gebouwd met duurzame materialen. Wij zijn van mening dat de duurzaamheid van het gebouw in de eerste plaats moet worden gevonden in de hardware: de constructie en de gevel. Dat zijn de delen van een gebouw die het langst overeind blijven.

We maken integrale ontwerpen voor gebouwen om inclusieve plekken te creëren, die betaalbaar zijn en die zo min mogelijk impact hebben op het klimaat.

De Lycka woontoren in Amsterdam is een voorbeeld van de optimale integratie van deze aspecten: betaalbaar, energiezuinig, duurzaam en inclusief. Het kantoorgebouw van Qualm heeft een vraaggestuurd VRF ventilatie systeem (luchtwarmtepomp), met alleen gevelunits, waardoor er geen installaties aan de plafonds nodig zijn. Het kantoorgebouw van Big Green Egg Europe is volledig energieneutraal, gasloos en maakt gebruik van bodemwarmte, zonnepanelen en groene daken.


TPDVSP Cookware Company

thema's

Ontwerp op maat

De klanten waarvoor we graag werken, zijn betrokken bij de gebruikers van hun gebouwen en hun welzijn. Wij geloven dat een comfortabele woon- en werkomgeving daarbij een belangrijke rol kan spelen.

Om ervoor te zorgen dat het ontwerp aansluit bij de visie van de opdrachtgever, verdiepen we ons grondig in de cultuur van een bedrijf, buurt of doelgroep. Als we daar eenmaal inzicht in hebben, kunnen we met die kennis het best passende ontwerp maken voor het gebouw en het interieur.


De kantoorgebouwen dat we ontwierpen voor Big Green Egg Europe en Qualm zijn voorbeelden van succesvolle resultaten van die aanpak.


Krost K12 Dutch house mockup ceiling

Thema's

Bouwen is een ambacht

Onze betrokkenheid bij de projecten die we ontwerpen loopt door totdat ze zijn gebouwd. Het constructieprincipe, de materiaalkeuze, de esthetiek van het detail; ze spelen allemaal een cruciale rol bij de ontwikkeling en uitvoering van een ontwerp. We zoeken naar slimme, haalbare en betaalbare oplossingen die eerlijke schoonheid creëren en de architectuur een vanzelfsprekend karakter geven.

Ons ambacht is tweeledig. Ten eerste brengen we de wensen van de opdrachtgever en de adviezen van constructeur, installateur en kostencalculator samen in een passend en technisch uitgewerkt ontwerp. Daarbij is communicatie en het delen van informatie cruciaal. BIM is daarbij ons gereedschap.

Ten tweede blijven we onze kennis doorontwikkelen en innoveren we bouwmaterialen als dat een toegevoegde waarde heeft voor het project.

Voorbeelden van onze ambachtelijke werkwijze zijn de projecten Wellton Towers waarvoor we prefab dubbelgekromde FRC gevelelementen ontwikkelden en Wellton Gold, waarvoor we materiaalonderzoek deden met de fabrikant om de diagonale hekwerken te kunnen maken.


SPUTNIK vakwerk tafel detail 1

Thema's

Meubels

Wij treden in de voetsporen van architecten die ook meubels ontwierpen met het idee dat het gebruik en de atmosfeer van de ruimtes die we ontwerpen niet los te zien is van het meubilair dat erin staat. Wij zijn een aantal keer in de gelegenheid geweest om naast de architectuur van het gebouw ook het interieur en de meubels te ontwerpen. De driehoekige spaceframe tafels en wand-klap-meubels in het project Big Green Egg zijn daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast hebben we een serie meubels in eigen beheer ontworpen en geproduceerd onder de naam LUBAN