Rhoon

Vogelbuurt. 53 seniorenappartementen

Назад к обзору

Een nieuw buurtje in Rhoon #

De Vogelbuurt wordt herontwikkeld; 33 verouderde eengezinswoningen worden vervangen door 53 appartementen.

De nieuwe woningen zijn gericht op ouderen, een snel groeiende doelgroep. De sociale huisvesting van ouderen vraagt om het aanbieden van comfort, veiligheid, privacy en sociale interactie én betaalbare appartementen.

Het plan is ontworpen als een buurtje aan de oostkant van de Dorpsdijk en bestaat uit vier blokken rond een hof.


TPDVSP Vogelbuurt Rhoon dorp
TPDVSP Vogelbuurt Rhoon model02
TPDVSP Vogelbuurt Rhoon model01
TPDVSP Vogelbuurt Rhoon plan

Rhoon is ontstaan langs de dijkenstructuur om de polders in de regio. De Dorpsdijk vormt sinds 1411 de begrenzing van de Albrandswaard. Tot +/- 1960 is er alleen bebouwing “op de dijk” aan de Albrandswaardzijde (west). Deze bebouwing is pandsgewijs. Vanaf de jaren ‘60 wordt ook aan de oostzijde gebouwd. Dat zijn planmatige ontwikkelingen met stedenbouwkundige stempels en strokenbouw.

De twee zijden van de dijk hebben vanuit de historie een verschillend karakter gekregen. Het nieuwe plan voor de Vogelbuurt past in die traditie: Een planmatige ontwikkeling met een dorps karakter.

TPDVSP Vogelbuurt Rhoon court
TPDVSP Vogelbuurt Rhoon elevations