Amsterdam

Westerkaap II, 194 appartementen

Terug naar het overzicht
DKV Westerdok sit
DKV Westerkaap photo06
DKV Westerkaap photo07
DKV Westerkaap photo05

Hoge dichtheid, gemengd gebruik, collectieve ruimtes

Westerkaap II is een van de vier deelplannen die zijn ontworpen binnen het masterplan van OD205 voor het Westerdokseiland. Om de beperkende vorm van de locatie te combineren met een hoge dichtheid, werd een plan met hofjes voorgesteld, wat normaal gesproken een type is dat gebruikt wordt voor introverte binnenstedelijke situaties.

Het Westerdokseiland is echter een locatie met uitzicht. Aan beide zijden is water aanwezig: aan de oostzijde is er de weidsheid van het IJ en aan de westzijde is er de Westerdokshaven (havengebied) met aan de achterzijde typisch Amsterdamse bedrijvigheid.

Er is een concept ontwikkeld ​​dat de voordelen van beide zijden benut. Het trapeziumvormige gebied is opgedeeld in vier evenwijdige, oost-west lopende stroken die de architectonische eenheden zijn. Tussen de drie breedste stroken liggen hofjes en elk hofje heeft een eigen thema dat aansluit bij de verschillen in perceelsdiepte en ligging: de ‘Tuin’, is een langgerekt, zonnig hofje met groen; de ‘Pier’ heeft de informele sfeer van een houten kade; en het 'Dorpsplein', is een eenvoudige rechthoek geplaveid met stenen kasseien.

DKV Westerdok plan3 8

Voor de bebouwing rond de hofjes is gekozen voor een mix van woon- en werkruimtes. Er is een tweelaagse constructie ontwikkeld met entrees aan de straat en aan de binnenplaats.

Boven de tweede verdieping wordt de constructie bepaald door enerzijds de architecturale continuïteit en anderzijds de skyline en het tweerichtingszicht. Het idee achter het bouwvolume is dat de afzonderlijke gebouwen van elkaar te onderscheiden zijn, terwijl de samenhang van de buurt behouden blijft.

Gezien de diversiteit van de bouwvolumes is ervoor gekozen om aan de buitenzijde materiaaluniformiteit aan te brengen op basis van metselwerk. De materialisatie aan de hofzijde sluit aan bij het thema van de hof.

DKV Westerkaap photo09
DKV Westerkaap photo08
DKV Westerkaap photo04
DKV Westerkaap photo03
DKV Westerkaap photo02
DKV Westerdok doorsnede