Den Haag

Houtrust, 116 appartementen

Terug naar het overzicht
DKV Houtrust photo 10
DKV Houtrust makette stevan michel s
DKV Houtrust luchtfoto 2

De twee woongebouwen die DKV op de plek van de vroegere Houtrusthallen in Den Haag heeft ontworpen zijn als één samenhangend ontwerp op te vatten. Ze vormen een architectonisch ensemble waarin eenheid en verschil zijn gecombineerd. Beide gebouw bestaan uit een aantal in hoogte verschillende bouwdelen, tezamen vormen ze een doorgaand, afwisselend, stedelijk silhouet. De contouren van de gevel veranderen, maar de invulling is nauw verwant. Een belangrijk middel om het ensemble te binden is de inrichting van de openbare ruimte, waaraan de beide gebouwen staan.

Als kader voor de verwantschap geldt een krachtig natuurstenen raster met een diepliggend negge-detail. Dit principe is in beide gebouwen rondom doorgezet. De maatsystematiek is erop gebaseerd dat de hoofdvorm van de gebouwen alle verschillen in steden-bouwkundige randvoorwaarden, programma en hoogteverschillen goed in zich op kan nemen. Tegelijkertijd vormt het raster een kader voor de individuele expressie van de bewoners, wat het gebouw een aantrekkelijke levendigheid geeft.

DKV Houtrust detailopname
DKV Houtrust photo 11
DKV Houtrust geveltek
DKV Houtrust photo 05 s

Bij de systematiek van het raster is in de lengterichting sprake van een dubbele maateenheid in de langsgevels en een enkele maateenheid in de dwarsgevels. Hiervoor is met reden gekozen. De kopgevels van beide gebouwen zijn kort en in het geval van de vleugel aan de Houtrustweg ook laag. De kleinere maateenheid leidt tot een fijnmaziger gevelindeling die past bij de schaal van de kopgevels. Tegelijkertijd krijgen bij overhoekse beschouwing beide gebouwen een overtuigende hiërarchie in oriëntatie. In de hoogterichting blijft de eenheid behouden, het aanzienlijke hoogteverschil in het maaiveld is opgevangen in de hoge plint. Om te benadrukken dat de gebouwen volumes zijn met een wisselend silhouet eindigt het raster bij de dakrand met een dubbele maatdikte die de hoogtecontouren versterkt, iets wat op vergelijkbare wijze op de hoekpunten van de gebouwen ook wordt bereikt door overhoekse verdubbeling van de stijlen.

Bij de geveldetaillering is uitgegaan van een zuivere materialisatie van het raster. Door het natuursteen door te zetten in de negge van de stijlen en regels krijgt het raster een dikte waardoor het zich als massa in de gevel manifesteert. De vlakken van het raster worden bij woonvertrekken ingevuld met glazen schuif-vouwpuien over de hele breedte, bij de loggia’s is dit een glazen borstwering die in positie en belijning is afgestemd op de puien. De dakvlakken zijn bewust mee ontworpen, waar de appartementen direct op uitkomen is een combinatie van privé-terrassen en sedumdak gemaakt. Het op een na hoogste niveau is niet direct bereikbaar, maar wel in het zicht en heeft daarom een groen sedumdak.