Praag

Het nieuwe Zizkov Centre, hoge dichtheid wooncomplex

Terug naar het overzicht

Twee plannen #

De opdrachtgever vraagt ​​twee plannen voor dezelfde opdracht. Eén met gebouwen tot 75 meter hoog en één zonder hoogtebeperkingen. Zowel in de lagere als de hogere versie stellen we een flexibel stedenbouwkundig concept voor, dat in staat is om alle elementen die bewoners onmisbaar achten, zoals parkeren en sociaal-commerciële voorzieningen in de buurt en een verkeersveilige en in het groen ingebedde omgeving, te integreren.

Voor beide uitvoeringen stellen wij als gebouwtype de podiumtoren voor.

Het biedt:

  • Een zachte overgang van publieke naar private ruimte. Het podium is 2 tot 3 verdiepingen boven straatniveau en zal (semi)exclusief zijn voor appartementseigenaren/huurders. Het perimeterpodium definieert het bouwblok en het straatbeeld. Door zijn beperkte hoogte heeft hij betrekking op de menselijke maat. Het podium stapt op van het groene park/bos/begraafplaats richting de drukke stadsstraat. Elke toreningang bevindt zich op straatniveau (en op een plein)
  • Programma op het podium. Het podium herbergt parkeergarage(s), dus er is geen dure ondergrondse constructie nodig. Op de pleinen en aan de rand van de stedelijke straten herbergt het podium enkele commerciële en lokale gemeenschapsprogramma's, zoals een fietscafé, kleuterschool, supermarkt of gemeenschapscentrum.
  • Eén ensemble. Het concept is gebaseerd op variatie in uitstraling binnen een familie van gebouwen. Hierdoor ontstaat identiteit. Elk appartementengebouw heeft een eigen adres.
  • Kwaliteitshuisvesting. Beide ontwerpen zijn geprogrammeerd met dichte woningen, met een variatie in de grootte van de appartementen. Alle appartementen hebben uitzicht en goede zonoriëntatie en kunnen worden geprogrammeerd met een eigen buitenruimte bij het appartement (balkon/loggia). Samen krijgen alle bewoners een gezamenlijke maar exclusieve buitenruimte op het podium.


Beide ontwerpen zijn gebaseerd op deze uitgangspunten, en geven ruimte aan dezelfde programmatische opdracht, maar met de twee beperkende regels met betrekking tot de hoogtegrens, blijken ze duidelijk anders te zijn.TPDVSP New Zizkov Centre diagrams
TPDVSP New Zizkov Centre section model1

Model 1: maximaal 75m hoog

Het gevraagde bouwvolume is onderverdeeld in een reeks volumes die in een ritme op de site worden geplaatst, zodat elke volumerij verschoven staat ten opzichte van de volgende. Hierdoor heeft een maximaal aantal appartementen uitzicht op het bosgebied en de zonnige zuidkant.
Tegelijkertijd wordt het maaiveld van de site beschouwd als een terrasvormig podiumlandschap, bestaande uit parallelle groene platforms die opklimmen naar de stedelijke straat. Dit systeem vergroot niet alleen het uitzicht op het zuiden van de appartementen, maar resulteert ook in een gevarieerd openbaar groen. Onder het podiumoppervlak kunnen de auto's in bovengrondse garages worden geparkeerd, wat een aanzienlijke besparing op bouwkosten oplevert. Toch zullen alle appartementsgebouwen hun hoofdentree op straatniveau hebben.

Het principe maakt een flexibele benadering bij het ontwerpen van de individuele gebouwen mogelijk, waardoor een divers aanbod van appartementen en architectonische verschijningen ontstaat. De gevraagde sociale bedrijfsruimten kunnen eenvoudig in het podium worden geïntegreerd.
Het resultaat is een ontwerp dat opvalt door zijn unieke samensmelting van architectuur en landschapsarchitectuur, en dat de toeschouwer een zeer levendige skyline biedt, als een miniatuurstad op zich.

TPDVSP New Zizkov Centre model1

Model 2: geen hoogtebeperking

De principes van de podiumtoren worden ook met succes toegepast in het ontwerpconcept van de hoogbouw. Ook hier kunnen alle parkeer- en sociale bedrijfsruimten in het podium worden opgenomen. Het terrasvormige oppervlak erboven vormt een aaneengesloten ruimte, (semi) exclusief voor bewoners, met groen en buitenactiviteiten.

Door de kleinere footprint van de gebouwen komt er ruimte voor uitgebreide buitenvoorzieningen, die het leven in de buurt verrijken. Het resultaat is een avontuurlijk landschap dat de identiteit van het complex versterkt.

Het bovengrondse programma wordt ondergebracht in drie verschillende grote volumes die strategisch ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. Samen vormen ze een expressief oriëntatiepunt.

TPDVSP New Zizkov Centre section model2
TPDVSP New Zizkov Centre model2