Moskou

Een woud met aardige reuzen

Terug naar het overzicht

De prijsvraag voor District 82 wordt gehouden op het moment dat inventieve strategieën worden bedacht voor de grootschalige renovatie van de verouderde woonwijken van Moskou. Op de vele te renoveren buurten vormt wijk 82 een uitzondering. De transformatie begon al aan het begin van de 21e eeuw en gaat geleidelijk verder. Stuk voor stuk verschijnen er nieuwe gebouwen, terwijl tegelijkertijd de resterende 5 verdiepingen tellende appartementsgebouwen en de scholen hun gebruikelijke rol blijven vervullen. In de loop der jaren zijn de publieke en private ruimte in District 82 met elkaar verstrengeld. Voor alle inwoners, volwassenen en kinderen, is dit hun wereld, het toneel waarop hun leven zich afspeelt.

Bij het ontwerpen van de stedelijke transformatie van een wijk die zo complex en tegenstrijdig is als District 82 in zijn huidige staat, moeten we een 'getrapte' strategie volgen waarin ontwerpbeslissingen op verschillende schaalniveaus moeten worden genomen. Op deze manier wordt het mogelijk om complexiteit te ontwarren en tegenstrijdigheden op te lossen.

TPDVSP District82 concept1

De stappen zijn:

Duidelijk onderscheid tussen bebouwde en onbebouwde ruimte binnen de locatie: Het onbebouwde gebied is opgevat als een centraal gelegen openbaar groen waarin de belangrijkste sociale, culturele en educatieve voorzieningen zijn gesitueerd.

Het bebouwde gebied is ingericht als een gecondenseerde bouwzone waarin alle gebouwen voor wonen, werken en recreëren zijn geconcentreerd. Deze U-vormige zone omsluit de groene ruimte.

Het circulatiesysteem binnen het gebied vormt het kader van de wijk. Het bestaat uit wegen, lanen en paden bestemd voor alle verkeerscategorieën: autoverkeer, langzaam verkeer en voetgangers. Ten eerste zal dit netwerk op een ontspannen manier alle gebieden en gebouwen binnen de wijk met elkaar verbinden. Ten tweede maakt het deel uit van het langzaamverkeerssysteem dat het zal verbinden met de omliggende gebieden, wanneer het Moskou-renovatieproject wordt uitgevoerd. De belangrijkste verbindingsweg wordt de oost-west georiënteerde Groene As die het gebied halverwege doorkruist.

Er is een duidelijk onderscheid tussen de twee zones die we voor de wijk voorstellen.

Aan de ene kant is er een perimeter gevormd door gebouwde structuren. Een combinatie van podium en blok, met torens erop. De gevormde omtrek vormt een front naar de omliggende hoofdstraten. Anderzijds is er een centrale open groene ruimte met volgroeide bomen. Bijna 50 jaar onaangeroerd lijkt deze ruimte op een bos. In dat bos staan ​​enkele onafhankelijke gebouwen tussen de bomen. Dwars door het bos en langs de podiumstrook verbindt een nieuw langzaamverkeersnetwerk de wijk met de aangrenzende wijken.

TPDVSP District82 concept
TPDVSP District82 podium view
TPDVSP District82 birdeye
TPDVSP District82 podiumtower2

De uitwerking van het plan vraagt ​​om een ​​bijzondere ontwerpoplossing die hoge dichtheid en grootschalig verenigt met de kenmerken van een woonwijk. Het antwoord ligt in de mix van twee gebouwtypologieën, de podiumtoren en het perimeterblok.

Deze typologie neemt het beste van beide typologieën over en is daardoor het meest geschikt voor District 82: Elke kavel binnen het U-vormige gebouw is voorzien van een tweelaags podium met daarin een parkeergarage. De randen van deze podia zijn aangepast aan hun locatie binnen het schema. De grenzen die uitkijken op de omliggende straten worden getransformeerd in perimeterblokken van zeven verdiepingen met een commercieel programma op de begane grond en appartementen. Met hun doorlopende gevels geven deze gebouwen de wijk een stedelijk karakter, zoals gewenst in het Moskou Renovatieproject.

Aan de binnenkant van de wijk krijgen de podia een andere vorm. Hier zijn ze twee-, drie verdiepingen hoog en onderbroken door uitsparingen die fungeren als entreehofjes voor de torens. Trappenhuizen naar de daktuinen op de podia en gelegenheidswinkels of cafés geven dit front een kleinschalig, levendig karakter.

TPDVSP District82 central axis