►► #

Een haalbaarheidsonderzoek op basis van goede woningplattegronden, met één druk op de knop? Het kan!

De vraag naar woningen is enorm. De ruimte in de steden is beperkt. De investeringskosten zijn hoog. Iedere vierkante meter telt. Het is daarom zaak om projecten snel en doelmatig aan te pakken, met gefundeerde besluiten, zodat de haalbaarheid vanaf het begin gegarandeerd is. Om het planvormingsproces te ondersteunen introduceren we FastForward.


FastForward zet de computer aan het werk

Zo maken we haalbaarheidsonderzoeken kort, efficiënt, flexibel en accuraat.

FastForward is een uitermate praktische toepassing van de rekenkracht die de computer biedt. In een mum van tijd wordt iedere mogelijke samenstelling van een woonprogramma getest binnen de grenzen van een bestemmingsplan of stedenbouwkundig vastgelegd bouwvolume. Daardoor worden er geen kansen over het hoofd gezien en leidt het haalbaarheidsonderzoek tot een betrouwbaar resultaat.

Hoe werkt het dan? #

De bibliotheek van woningtypes waaruit FastForward put is heel uitgebreid en er worden telkens nieuwe woningplattegronden aan toegevoegd vanuit de projecten waaraan we werken.

Aan het begin van de studie wordt de set woningtypes geselecteerd waaruit de modellen opgebouwd worden. Deze selectie wordt gemaakt op basis van keuzes voor de ontsluitingstypes, woninggroottes, doelgroepen, etc.

Een model maak je met bouwstenen

De modellen worden opgebouwd uit bouwstenen met karakteristieke eigenschappen en gegevens en gaan dus niet uit van generieke vierkante meters binnen een bouw-envelop.

De woningtypes zijn de bouwstenen waarmee het algoritme de modellen opbouwt. De bibliotheek van uitgewerkte woningplattegronden die gebruikt wordt heeft zijn oorsprong in het onderzoek Goed Wonen in een Betaalbare Woning en is inmiddels zeer uitgebreid en groeit met ieder project dat we doen. Het is zeer eenvoudig om voorkeursplattegronden van de opdrachtgever toe te voegen.

Generatief algoritme

FastForward is uniek omdat het woningtypes combineert met het ontsluitingsprincipe van een gebouw (portiek, galerij, corridor, etc.). Er wordt in de modellen bovendien al rekening gehouden met bergingen, parkeerplaatsen voor auto's en fietsen, installatieruimtes en containerruimtes. Hierdoor biedt ieder model een realistisch beeld van de vierkante meters op zowel woning- als gebouwniveau.

Aan het begin van de studie wordt de set woningtypes geselecteerd waaruit de modellen opgebouwd worden. Deze selectie wordt gemaakt op basis van keuzes voor de ontsluitingstypes, woninggroottes, doelgroepen,etc.

Gewogen keuze

Met FastForward worden honderden varianten gegenereerd die allemaal passen binnen de vooraf gegeven bandbreedte. Om een goed afgewogen keuze te kunnen maken zijn filters te gebruiken, die meer of minder gewicht geven aan bepaalde aspecten (FSI, vormfactor, aantallen per type, etc). Het resultaat is een model (of meerdere modellen) die voldoet aan de vraag, waarvan je zeker weet dat er goede woningplattegronden in te maken zijn en waarvan de gegevens inzichtelijk zijn.

Het product dat we leveren is een link naar alle gegenereerde modellen, waarbij de opdrachtgever zelf aan de hand van eigen criteria de geschikte modellen kan filteren, al dan niet in samenspraak met andere betrokken partijen. De geselecteerde modellen worden met alle data en plattegronden gebundeld in een rapport.

Een telmodel is nog geen ontwerp

De modellen die door de computer gegenereerd worden, zijn nog geen ontwerpen. De modellen geven een goede indruk van het aantal en type woningen dat op een bepaalde locatie mogelijk is, maar een ontwerper kan de vertaalslag maken naar een volwaardig ontwerp. De telmodellen zijn vooral bedoeld als hulpmiddel om in een vroeg stadium met alle betrokken partijen het programma op een locatie vast te stellen.

project Wenckebach

We kunnen direct voor u aan de slag!

Laat het ons weten in een email of bel ons op.

Contact