Disclaimer #

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. team pauldevroom + sputnik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Copyright #

2022 team pauldevroom + sputnik. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen en andere materialen op deze website vallen onder het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van team pauldevroom + sputnik, tenzij anders vermeld. Deze materialen mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of opnieuw worden geplaatst op andere websites zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van team pauldevroom + sputnik.

Pers #

Als u onze afbeeldingen, tekeningen en ander materiaal wilt gebruiken om ons werk te publiceren:

  1. Stuur ons een kort bericht met uw contactgegevens en waar u de afbeelding(en) wilt publiceren;
  2. Respecteer de auteursrechten van de afbeeldingen. Vraag bij ons na of de foto('s) die je wilt gebruiken vrij van beeldrechtkosten zijn;
  3. Verwijs naar de naam van de vermelde fotograaf op of in de buurt van de afbeelding wanneer deze wordt gepubliceerd.

Privacyverklaring #

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Website ontwerp #

Pixel de Luxe, Rotterdam

e-mail